20 Yıl Boyunca Zincire Bağlı Kalan Aslan

Bu dünyanın gerçek sahibi onlar. Tüketiyoruz, üretmiyoruz, ka-tlediyoruz. Dünyadaki milyarlarca insan hala hayvanları anlamıyor, empati kurmuyor, onları kendi
dünyalarından dışlıyor. Onların da bizim gibi can taşıdığını bilmeden eziyet ediyoruz. Bu hikayemizde yıllarca zincire vu-rulmuş hayvanların serbest kaldıktan sonraki tepkilerine bakacağız.

Loading...