E-Devletten Yeni Bir Özellik: Hemen Sorgulayın

Afet ve acil durumlar için ülke genelinde 15 bin 670 güvenli toplanma alanı bulunduğu belirtildi.

E-Devletten Yeni Bir Özellik: Hemen Sorgulayın

AA muhabirinin, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edindiği bilgiye göre, afet ve acil durumlarda vatandaşların toplandığı güvenli alan olarak bilinen toplanma alanları, geçici barınma merkezleri kurulana kadar paniği önleme ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak için kullanılıyor.

E-Devletten Yeni Bir Özellik: Hemen Sorgulayın

Toplanma alanları, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında il afet ve acil durum müdürlükleri koordinasyonunda il belediyelerince tespit ediliyor.

Loading...

Bu kapsamda, ülke genelinde halkın afet ve acil durumlarda toplanması için toplam 15 bin 670 alan bulunuyor. Bu toplanma alanlarının 2 bin 864’ü ülkenin en fazla nüfusuna sahip şehri İstanbul’da yer alıyor.

E-Devletten Yeni Bir Özellik: Hemen Sorgulayın

Vatandaşlar, kendilerine en yakın üç toplanma alanını geçen yıl başlatılan uygulamayla e-Devlet kapısı üzerinden görüntüleyebiliyor.

Toplanma alanlarının özellikleri

Toplanma alanlarının belirlenmesinde, nüfus yoğunluğu, ulaşılabilirlik ve tahliye etme kolaylığı, engelli ve yaşlıların ulaşımına uygunluk, yangın, su taşkını, tsunami gibi ikincil tehlikeler ile deniz, akarsu kenarı, sıvılaşmadan etkilenmeyecek ve fay hatlarından uzak, engebesiz düz alanlar olması, konutlara yakın ancak yapısal ve yapısal olmayan unsurlardan etkilenmemesi, temel ihtiyaçların karşılanabileceği yapılara yakın olması gibi hususlara dikkat ediliyor.

E-Devletten Yeni Bir Özellik: Hemen Sorgulayın

Öte yandan, afetzedelerin barınma ihtiyaçlarını gidermek için çadırkent veya konteynerkent kurulan barınma alanları, toplanma alanı olarak kullanılabilirken her toplanma alanı barınma alanı olarak kullanılamıyor.

AFAD yetkilileri, toplanma alanlarının, afet veya acil durumlarda toplanılacak ilk alanlar olduğuna işaret ederek, vatandaşların olası bir afet veya kriz durumuna yönelik kendi afet acil planlarını yapmalarının ve bu durumlarda nerede toplanacaklarını kararlaştırmalarının önemli olduğunu vurguladı.

Loading...