Hangi Marka Su Ne Kadar Temiz ve İçilebilir? En Temiz Ve İçilebilir Sular Listesi Ş-aşırtıyor!

Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi tarafından hazırlanan içme suları raporu birkez daha g-üncellendi. Su, maden, kimya ve biyoloji dalında uzmanların yardımı ile uluslararası kurumların su konusundaki s-tandartlarının bir araya getirilmesinden s-onra ortaya çıkan r-apor, Türkiye’deki ambalajlı su m-arkalarının verilerini s-ıralayarak bir araya getiriyor. En iyi su markasının belirlendiği liste ş-aşırtıcı.

su-markalari

Su raporunda su markası, kaynağın bulunduğu şehir, suda asla olmaması gereken biyolojik, k-imyasal, r-adyolojik değerler ile suda m-utlaka olması beklenen mineral değerleri belirleniyor. Ayrıca suyun PH’ını gösteren bölümde önemli bir yer tutuyor. Kırmızı renkli bölüm, suda asla bulunmaması gereken t-ehlikeli m-addeleri temsil ediyor, yeşil bölüm ise mineral ve PH değerlerini simgeliyor. Peki en iyi su markaları listesi tam olarak neye göre yapılıyor?

Sıralama ve Puanlama Neye Göre Yapılıyor?  Listede bulunan herhangi bir su markasının 100 puan alabilmesi için minerallerinin belirlenen aralık değerlerinde olması, Ph düzeyinin 7 ve 8,5 aralığında olması ve suda biyolojik, k-imyasal, r-adyolojik açıdan hiçbir k-irleticinin olmaması gerekiyor. Bir marka en yüksek 100 puan alabilirken, eksi 25 değere kadar da g-erileyebiliyor. Orta değer sıfır (0) kabul ediliyor. Suyun mineraller ve PH açısından yüksek değerlere sahip olması, suyun sıralamadaki yerini yükseltebiliyor. Zıt şekilde kirleticiler eiksi puan almasına yiol açtığı için suyun sıralamadaki yerini a-şağıya ç-ekiyor.

su-elementi

A-naliz Neye Göre Yapılıyor?  Gıda Hareketi, markalı sularla ilgili kendilerinin b-izzat hiçbir analiz y-apmadıklarını, su numunelerini alan ve a-nalizleri yapanın Sağlık Bakanlığı’nın ilgili birimleri olduğunu ve Gıda Hareketi olarak sadece uzmanların yardımı ile bu verileri bir liste haline getirdiklerini belirtiyor. Bazı Markalar Su Değerlerine Ulaşılmasını İstemiyor! Türkiye’deki su markalarından su a-naliz verilerini t-alep etmenin h-ayli z-orlu olduğunu belirten Gıda Hareketi yetkilileri, Sağlık Bakanlığı ve bazı firmaların bilgi erişimine izin vermediğini söylüyor. Bu yüzden birçok firmanın verileri eksik ve listede yer alamıyor. Verilerini göndermeyi r-eddeden m-arkalar arasında Türkiye’nin en büyük su m-arkaları olması oldukça d-ikkat çekici. Tersi olarak bazı firmalar gönüllü olarak verilerini Gıda Hareketi’ne gönderirken, bazıları ise ne sitelerinde y-ayınlıyor, ne de Gıda Hareketi’nin ısrarlı isteğine r-ağmen vermeye y-anaşmıyor…

su-markalari-3

En Sağlıklı Su Markası Hangisi ?  Gıda Hareketi’nin yayınladığı tabloda, doğal mineralli kaynak suyu kategorisinde 82,73 puanla Buzdağı, doğal kaynak suyu kategorisinde 62,80 puanla Fuska, içme suyu k-ategorisinde ise 4,22 puanla Erpınar markası birinci sırada yer alıyor. gida hareketi.org sitesinde yer alan tablo ve sıralı tam liste ise aşağıdaki gibi. Sizin su markanız kaçıncı sırada?

Loading...
en-iyi-su-listesi

Büyük markalardan hiçbirinin ilk 10’da yer almıyor oluşu d-ikkat ç-ekici.

en-iyi-su-listesi-1

Büyük markalardan hiçbirinin ilk 10’da yer almıyor oluşu d-ikkat ç-ekici.

en-iyi-sular-listesi-2

Büyük markalardan hiçbirinin ilk 10’da yer almıyor oluşu d-ikkat ç-ekici.

en-iyi-sular-listesi-3

Büyük markalardan hiçbirinin ilk 10’da yer almıyor oluşu d-ikkat ç-ekici.

en-iyi-sular-4

Büyük markalardan hiçbirinin ilk 10’da yer almıyor oluşu d-ikkat ç-ekici.

en-iyi-sular-6

Listede yer almayan markalar ise, verilerini paylaşmak istemeyen markalar olarak kayıtlara geçti. Verilerini paylaşmaktan kaçınan birçok büyük markanın olması yine oldukça d-ikkat ç-ekici.

Loading...