Havalimanında si-lah sesleri

Kayseri Havalimanı’nda si-lah sesleri duyuldu. Ya-ralı po-lisler a-m-bu-lanslarla ha-staneye kaldırıldı.

Kayseri Havaalanı iç hatlar terminalinde si-lah sesleri duyulurken si-lah sesleri sonrasında ya-ralı po-lislerin olduğu ih-bar edildi ve o-lay yerine çok sayıda a-m-bulans sevk edildi. Po-lis ekipleri, iç hatlar terminalinde geniş gü-venlik önlemleri alırken ya-ralı po-lisler de a-m-bulansla has-taneye kaldırıldı.

Loading...