Maddi Sıkıntısı Olanlar ALLAH’ın Bu İsmini Mutlaka Zikretsin

İşlerinizde daha başarılı olmak için okunması tavsiye edilir
Dünya imtihanı gereği Allah (c.c.) bazı kullarını maddi ve manevi çeşitli sıkıntılara uğratır. O’ndan gelen her bela ve musibet aslında büyük bir ikramdır.

Güzel sabır gösterirsek günahlarımıza kefarettir. Güzel sabır (sabr-ı cemil), ilgili sıkıntıdan dolayı kimseye dert yanmamakla, sıkıntıyı Allah’tan (c.c.) bilip haline şükretmekle gerçekleşir.

Her sıkıntıdan sonra bir kolaylığın olduğu bir doğa yasasıdır, yani bir sünnetullahtır. Tıpkı her yokuştan sonra bir inişin olması gibi. Bu durum her işte de böyledir. İnsan bir işte önce büyük sıkıntı yaşar, bunalır, türlü sorunlarla boğuşur, bir gün gelir işin tadını almaya, meyvesini yemeye başlar. Zor iş artık kolaylaşır. Sıradan bir iş haline gelir.

Yüce Allah (c.c.) belki de insanların bu ilahi kuralı anlamakta şaşkınlık yaşayacağını bildiği için tekit maksadıyla şu ayetlerle iki kere yinelemiştir:

“Demek ki, güçlükle beraber kolaylık vardır. Evet, güçlükle beraber kolaylık vardır (İnşirâh suresi, ayet 5, 6).”

Loading...

İnşirah suresi ruhsal sıkıntı ve darlık anlarında okunduğunda kalbe bir genişlik ve huzur verir. Ruhsal sıkıntıyı ve darlığı atmamızı sağlar.

Ebced değeri ve zikir saati:EL-MUHYİ isminin ebced değeri (68) adettir.Zikir saati Zühre, Günü Cuma’dır.

Özellikleri ve Bazı faydaları:

EL-MUHYİ isiminin zikri ile gönülleri kazanmak ve teshir etmek mümkündür.

Bu ismin Hz.İsrafil(a.s) ve Hz.İsa (a.s)’in zikri olduğu söylenmektedir.Hz isa’nın ölüleri diriltme şeklinde bir mucizesi vardı.Bu isimde onun vird edindiği ve mucizesini Allah adına bu yolla gösterildiğinin delili idi.

her gün (68) kere okuyumaya devam kimse,mahpus ise bir vesile ile hapisten kurtulur ve isteğine kavuşur.

Bu ismin vekfini yapıp üzerinde taşıyan ve her namazdan sonra /68) veya (340) defa okuyan kimsenin kalbinde iman ve irfan nuru parıldar.her tuttuğu işde başarılı olur.

Kırk gün halvet ve rizayetle bu ismin zikrine devam eden kimseye birtakım ilahi tecelliler gelir ve tıbbın aciz kaldığı bir takım hastalıklardan iyileşmesine vesile olur.

Loading...