Yemekteyiz yarışmacısının hareketleri Tv8’e pahalıya p-atladı!

RTÜK, Yemekteyiz’deki bir yarışmacının çocuk gelişimine u-ygun olmayan ve ş-iddet i-çeren d-avranışların k-esilmeden ekrana getirdiği g-erekçesiyle TV8’e c-ezayı kesti.

Yemekteyiz yarışmacısının hareketleri Tv8'e pahalıya patladı!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), önceki gün gerçekleştirdiği toplantıda gündüz k-uşağındaki programları ve bazı dizileri m-asaya yatırdı. Toplantıda Onur Büyüktopçu’nun sunuculuğunu yaptığı ‘Yemekteyiz’ yarışmasında yaşanan bir olaydan dolayı Tv8’e de c-eza k-esilmesine k-arar verildi.

Yemekteyiz yarışmacısının hareketleri Tv8'e pahalıya patladı!

Bilindiği gibi geçtiğimiz haftalarda Yemekteyiz’de yarışan Tayfun Arslan adlı bir yarışmacı, kendi gününü atlattıktan sonra akıllara z-arar bir k-araktere b-ürünmüştü. Katıldığı masalarda a-gresifliği ve edep s-ınırlarını a-şan t-avırları ile sivrilen Tayfun Arslan 3. günde Yemekteyiz’in en u-tanç verici k-avgalarından birine imza atmıştı.

Yemekteyiz yarışmacısının hareketleri Tv8'e pahalıya patladı!

Yarışmacılardan Biricik Kırbay, Tayfun Arslan’ın e-dep sınırlarını a-şan t-avrına ‘h-addinizi aşıyorsunuz’ diyerek m-üdahale edince akıllara z-arar olay p-atlak vermişti. Tayfun Arslan, annesi yaşındaki Biricik Kırbay’a ‘Bayan çok bilmiş yine konuştu’ diyerek ş-ok bir k-arşılık vermişti.

Yemekteyiz yarışmacısının hareketleri Tv8'e pahalıya patladı!

Biricik Kırbay bu karşılıkla ş-aşkına dönerek Tayfun Arslan’a “Sen annene çok bilmiş diyor musun?” diye ince bir serzenişte bulununca da yarışmacıya karşı parmağını sallayıp masayı yumruklamaya başlamış, “H-addini b-ileceksin” diyerek b-ağırmıştı.

Loading...
Yemekteyiz yarışmacısının hareketleri Tv8'e pahalıya patladı!

Sunucu Onur Büyüktopçu ve diğer yarışmacılara da s-ert çıkışlar yapan Arslan’dan dolayı RTÜK, Tv8’e ‘ş-iddet i-çerikli davranışların k-esilmeden ekrana getirildiği t-espitiyle’ para c-ezası verdi.

Yemekteyiz yarışmacısının hareketleri Tv8'e pahalıya patladı!

Kanalın, “Radyo ve televizyon hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve a-hlaki gelişimine z-arar verebilecek türde içerik taşıyan programlar, bunların izlenebileceği zaman diliminde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz.” hükmünü i-hlal ettiği belirlendi.

Loading...