İŞTE MELEKLERİN SABAHA KADAR LENETLEDİĞİ EVLİ KADINLAR…

Devamını oku…

Melekler kocalarına bu 9 şeyi yapan kadınlara lanet (BEDDUA) ediyor…

İŞTE MELEKLERİN SABAHA KADAR LANETLEDİĞİ EVLİ KADINLAR...

1- Kocanızı ASLA ilgisiz bırakmayın,dışarı yönelmesine mecbur etmeyin.

İŞTE MELEKLERİN SABAHA KADAR LANETLEDİĞİ EVLİ KADINLAR...

2-Kocanızdan izinsiz hiçbir yere ASLA gitmeyin. Mahremsiz yolculuk yapmayın.

3-Kocanızın istemediği şekilde giyinip,dışarı ASLA çıkmayın.Kendinizi kocanıza beğendirin başkalarına değil.

4-Kocanızın yanında sürekli somurtmayın.Etrafınıza pozitif elektrik yayın.

5-Kocanızın istemediği kişilerle ASLA arkadaşlık etmeyin,evinize istemediği kişileri almayın.

6-Tartıştığınızda veya sinirlendiğinizde yataklarınızı ASLA ayırmayın. Hanım olarak eşinizin fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını ASLA reddetmeyin.

Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ki: “Erkek karısını yatağa çağırır, kadında gelmeye yanaşmaz, erkek öfkelenmiş olarak sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lanet ederler.”

İŞTE MELEKLERİN SABAHA KADAR LANETLEDİĞİ EVLİ KADINLAR...

7-Evde ASLA bakımsız olmayın.Eşiniz bir erkek ve eve geldiğinde güzel bir şekilde karşılanmak ister unutmayın.

8-Eşinize asla bilmişlik yapmayın,fikirlerinizi yumuşak bir şekilde eşinize anlatın.

Bütün Borçlarınızı Kolaylıkla Ödeten Dua..

İnsanlar, borcunu ödeyebilmek için dua etmelidir. Çünkü rızkı veren Allah’tır. Kişinini parasına bereketi veren de Allah’tır. Bunun için, rızkının bollaşması, elinin rahatlaması, sıkıntılarının giderilmesi için de dua etmelidir.

Efendimiz Hz Muhammed de (sallallahü aleyhi vesellem) her alanda dua etmek gerektiğini vurgulamıştır. Bununla ilgili Hz. Ali’nin başından geçen bir olayı anlatmak gerekecektir… Bir kimse Hz. Ali’ye gelerek borçlu olduğundan ve sıkıntısından bahsetti.

Hz Ali ona buyurdu ki:
-“Rasulullah Aleyhisselam’dan öğrendiğim şu kelimeleri zikredersen, dağ gibi borcun olsa bile sıkıntı duymadan ödersin:

“Allahumme ekfini bihalalike an haramike ve eğnini bifazlike ammen sivake!”
Bu duanın meali şu anlama gelmektedir:

“Allah’ ım! Helal kıldıklarınla, beni haram kıldıklarından uzak tut. Fazl-u Kereminle beni Sen’den gayrıya karşı müstağni kıl” (Tirmizi)

HELAL RIZIK VE BOL KAZANÇ DUASI
Ayrıca bunun yanında:

“Allahummekfini bihalalike an haramike ve ağnini bifadlike ammen si vak” da denebilir…
Bu duanın anlamı ise şudur:

“Ey Allah’ım, helal rızkını bana yeterli kıl ve beni haramlardan koru. Ve lütfunla, merhametinle beni başkalarına muhtaç olmaktan müstağni kıl (koru ve muhafaza eyle)”

İNSANLAR, BORÇLU OLDUĞUNDA DA DUA ETMELİ
Ebu Abdullah el Kureşi Hazretleri, duası makbfrl bir zat idi. Mısır’da bulunduğu sırada büyük bir kıtlık olmuştu. Bunun üzerine Mısır’dan ayrılıp Kudüs’e gitti. Filistin’deki Hallürrahman denilen yerdeki İbrahim Aleyhisselam’ ın makamını ziyaret etti.

Ziyaret sırasında İbrahim Aleyhisselam’ın makamı yanında uyuya kaldı. Ruyasında İbrahim Aleyhisselam tarafından karşılandı. Ebu Abdullah el Kureşi, İbrahim Aleyhisselam’ a;

“Ey Halllullah! Mısır’da büyük bir kıtlık var. Dua buyurunuz” diye arzetti. Hz . İbrahim de kıtlığın kalkması için dua etti. Ebu Abdullah el Kureşi daha sonra uyanıp Kudüs’e döndü. Çok geçmeden kıtlığın kalktığı haberini öğrendi.

RIZIK İÇİN DEVAMLI OKUNACAK DUA

Abdullah Kureşi buyurdu ki:
Bir gün hocam Ebu’r Rabi bana, “Sana bitmek tükenmek bilmeyen bir hazine öğreteyim mi?” dedi. Ben de, “Evet” deyince, Ebu’r Rabi bana, “Şu duayı devamlı oku” dedi.

Okumamı istediği dua şöyle idi:
“Ya Allah, ya Vahid, ya Mucid, ya Cevad, ya Basit, ya Kerim, ya Vehhab, ya ze’t Tavl, ya Gani, ya Mugni, ya Fettah, ya Rezzak, ya Alim, ya Hayy, ya Kayyum, ya Rahman, ya Rahim, ya Bediassemavati vel ard, ya Zel Celali vel ikram . . .

Ya Hannan, ya Mennan infehni minke bi nafhati hayrin tugnini biha ammen sivak.. İn testeftihu fekad caekumul feth … İnna fetehna leke fethan mu bina … Nasrun minellahi ve fethun karib … Allahumme ya Gani, ya Hamid, ya Mubdi’, ya Muid, ya Vedud, ya zel arşil Mecid, ya Fe’alen lima yurid, ikfini bihelalike an haramike ve agnini bi fadlike ammen sivake vahfazni bima hafizte bihizzikr… Vensurni bima nasarte bihirrusul … inneke ala kulli şey’in kadir…”

Sabah İşe Başlarken Bol Kazanç için Okunacak Dua

Devamını Oku…

Allah herkese bol kazançlar nasip etsin ama helal’inden nasip etsin. Rızık veren Allah’tır. Duamızı tamaladıktan sonra paylaşalım, sevaba ortak olalım toplu dua amacımız.

Akşam namazından sonra;

70 defa “Estağfirullah el âzim ve etûbü ileyh”

11 defa salavat

11 defa “Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerike leh.Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve Hayyun lâ yemûtü biyedihi’l-hayr ve hüve alâ  küllişey’in kadir.”

313 defa “Ya ALLAH,Ya FETTAH,Ya REZZAK,Ya LATİF,Ya VEDUD”

esmaları,işinizin güzelliği ve rızkınızın bolluğu ve bereketi için okunana esmalardır.İş yerinde okunabileceği gibi evden de okunabilir.

Kaynak:Dr.Arif Arslan(Dua ile korunma)

HELAL KAZANÇ

Helali ve haramı, ancak Allah Teâlâ ve Allah’ın vahiyle donattığı Hz. Muhammed aleyhisselam, Allah’ın izni ile belirleyebilir. Kimse helali haramı ortaya koyamaz.

Müctehidler ise ancak kıyas yoluyla haramı ve helali çıkarabilirler. Çünkü ictihad, hüküm koyucu değil, hüküm çıkarıcıdır. Hüküm koyucu iki delil, Kur’ân-ı Kerîm ve Sünnet’tir.

Yenilmesi, içilmesi veya kullanılması hususunda yasak olduğuna dair bir hüküm yoksa bu nimetler helaldir. Çünkü Allah (c.c.) bu nimetleri bizim için yaratmış, istifademize sunmuştur.

Yüce Allah, Kur’ân-ı Kerîm’de bu hususta şöyle buyuruyor:

“O, yerde ne varsa hepsini sizin için yaratmıştır.”[1]

“Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helal ve temiz olanlarından yeyin.”[2]

“Ey İman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yeyin.”[3]

“Artık, Allah’ın size verdiği rızıktan helal ve temiz olarak yeyin. Eğer gerçekten yalnız Allah’a ibadet ediyorsanız onun nimetlerine şükredin.”[4]

Özetle, helal ve haram kılma yetkisi Allah’a aittir. Harama götüren şeyler de haramdır. Haram konusunda hile yapmak haramdır. Haram olan şeyler her yerde ve her zamanda haramdır. Haramdan ve harama yol açan vasıtalardan kaçınmak gerektiği gibi, haram şüphesi taşıyan işlerden ve kazançlardan da uzak durmak tavsiye edilmiştir. Zaruretler durumunda ise ancak kendi miktarınca haramları mubah kılar. “Eşyada asıl olan mubahlıktır” kuralına göre belirli sayıdaki haramların dışında kalan şeyler mübah (helâl)tır.